Wat doet een rentmeester in Groningen?

In de noordelijke provincie Groningen, waar het landschap gekenmerkt wordt door uitgestrekte agrarische gebieden en de dynamiek van stedelijke ontwikkelingen, speelt Aequalitas een cruciale rol als rentmeesterskantoor. Als rentmeester Groningen richten wij ons op een breed scala aan taken, variërend van het taxeren en verwerven van onroerend goed tot het beheren van diverse vastgoedportefeuilles. Onze diensten omvatten niet alleen de […]