Asbestinventaris

Asbestinventaris nodig? Tauw heeft, door haar volledige overname van asbestexpert Geosan, de ervaring en deskundigheid die nodig is voor de inventaris en de analyse van risico’s voor de gebruikers van een zone met asbesthoudende materialen. Naar aanleiding van de conclusies van deze analyse kan een beheersplan opgesteld of bepaald worden om te weten of een eventuele sanering nodig is. Bij een eventuele sanering kunnen we u helpen met de selectie van de aannemer en de opvolging van de asbestverwijderingswerken.

Een asbestinventaris gebracht door specialisten

Sinds 1 januari 1995 is iedere werkgever verplicht om een inventaris op te maken van alles wat asbest bevat in het bedrijf. Deze asbestinventaris vormt het uitgangspunt voor een beheersprogramma, dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Op die manier kunt u het inademen van asbestvezels ook voorkomen of beperken

  • bij losse karweitjes of onderhoudswerkzaamheden op asbestbevattende materialen
  • bij veroudering en beschadiging van materialen waar asbestvezels niet (meer) vastzitten in cement of een ander bindmiddel.

Werken mogen niet worden gestart zolang er geen inventaris beschikbaar is.

Asbestverwijdering

Bij verwijdering van asbesthoudende materialen dient u rekening te houden met federale en regionale voorschriften en dienen voldoende veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Asbestverwijdering wordt best aangepakt door een erkend asbestverwijderaar. Tauw kan deze werken voor u van A tot Z begeleiden.

Asbest en materialen waaruit asbestvezels vrijkomen of stof dat asbest bevat, worden opgeborgen en vervoerd in daartoe geschikte gesloten verpakkingen die voldoende bestand zijn tegen stoten en scheuren en geëtiketteerd zijn overeenkomstig de bepalingen van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 2001. Deze afvalstoffen worden vervolgens behandeld overeenkomstig de geldende bepalingen in het betrokken Gewest. De regulerende overheden zijn OVAM (Vlaams Gewest), BIM (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en OWD (Waals Gewest).

Hoe kan Tauw u helpen?

Tauw, door haar volledige overname van asbestexpert Geosan, heeft de ervaring en deskundigheid die nodig is voor de inventaris en de analyse van risico’s voor de gebruikers van een zone met asbesthoudende materialen. Naar aanleiding van de conclusies van deze analyse kan een beheersplan opgesteld of bepaald worden om te weten of een eventuele sanering nodig is. Bij een eventuele sanering kunnen we u helpen met de selectie van de aannemer en de opvolging van de asbestverwijderingswerken.

Ons deskundig onderzoek:

  • Asbestinventaris in het kader van de bescherming van de werknemers (KB Maart 2006)
  • Asbestinventaris voor de start van afbraak- of renovatiewerken
  • Asbestanalyses in ons eigen erkend labo
  • Uitvoeren van risico-analyse en opmaak van beheersplan na asbestinventaris
  • Opvolging en bijstand tijdens saneringswerken
  • Onderzoek op asbestvezels in bodem en puin
  • Budgetteren van verwachte asbestsaneringskost
  • Inventarisatie van asbest type BIM vóór de verwerking of vernietiging van een gebouw, gebouwd met vergunningen die dateren van vóór 1998 en met een oppervlakte gelijk aan of groter dan 500 m².

Contact

Asbestinventaris nodig?  Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag. Ga naar onze contactpagina of mail voor meer info: info@tauw.be

Asbestinventaris nodig? Vertrouw op de  deskundigheid van Tauw