Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek nodig? Dan ben je hier aan het juiste adres! Tauw is een referentie in de wereld van de bodemsaneringsdeskundigen. Sinds 1994 voeren onze specialisten en deskundigen dagelijks bodemonderzoeken en saneringen uit voor particulieren, bedrijven en overheden.Tauw werkt ook mee aan beleidsstudies en doet onderzoek naar nieuwe innovatieve saneringstechnieken.

Betrouwbaar bodemonderzoek door een toonaangevend bedrijf

Als toonaangevend bedrijf is Tauw volledig gekwalificeerd om bodemonderzoek te doen in overeenstemming met nationale en internationale kwaliteitsnormen. Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren of bent u er wettelijk toe verplicht? Heeft er zich een calamiteit voorgedaan op uw terrein? Tauw loodst u probleemloos door de verschillende bodemonderzoeken. Afhankelijk van de resultaten volgt eventueel een sanering. Maar hoe begint u hieraan?

Erkend bodemsaneringsdeskundige

Tauw helpt u door het hele proces heen. Als erkend bodemsaneringsdeskundige in de drie gewesten mogen we zelf bodemonderzoeken uitvoeren. Bij een sanering zoeken we naar de beste oplossing voor uw bodemprobleem, waarbij we de nieuwste technieken toepassen om de kosten en de bedrijfshinder zo laag mogelijk te houden.

Oriënterend en beschrijvend

Een oriënterend bodemonderzoek biedt een antwoord op de vraag of uw bodem vervuild is. Als dat het geval is, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Met dit onderzoek komt u te weten of u de bodem moet laten saneren. Is dit nodig, dan volgt een bodemsaneringsproject.

Bodem- en grondwaterstalen

Tauw is als erkend bodemsaneringsdeskundige actief in België sinds 1994. Ons ervaren veldwerkteam staat dagelijks in voor het nemen van bodem- en grondwaterstalen. Daarnaast kan Tauw ook machinale boringen uitvoeren. Wij werken volgens de VEB-kwaliteitsnorm en zijn VCA-gekwalificeerd.

Waterbodemonderzoek

Met dit onderzoek brengt u de kwaliteit en kwantiteit van de waterbodem in kaart. Tauw begeleidt zowel staalnames op bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (MA.1 monsterneming). Inzicht in de kwaliteit en de hoeveelheid baggerspecie is een essentiële stap voor duurzaam waterbeheer.

Overheid, bedrijven, ontwikkelaars, particulieren

Onze grootste troef? Een lange lijst referenties van onderzoeken die we uitvoerden in opdracht van overheden, kleine en grote bedrijven, projectontwikkelaars en particulieren. ramen en deuren