On-site ongevallen: uitglijden en struikelen

On-site ongevallen: uitglijden en struikelen

Bouwplaatsen zijn een van de gevaarlijkste locaties om te werken in termen van ongevallenfrequentie. Bouwplaatsen zijn nog steeds hotspots voor gevaren, hoeveel regels en veiligheidsmaatregelen er ook zijn. Dit betekent dat ongevallen en sterfgevallen op deze plaatsen veel voorkomen. Op bouwplaatsen wordt een verscheidenheid aan goederen en zwaar materieel verplaatst, wat soms resulteert in rommelige en gevaarlijke werkomstandigheden. Kleine olielekken en gemorste vet vormen extra risico’s. Looppaden moeten vrij zijn van obstakels om de veiligheid te garanderen, vooral bij het gebruik van grote en zware apparatuur. Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar het wordt vaak over het hoofd gezien als je te veel gefocust bent op het werk gedaan krijgen. De eerste werknemer die een glad oppervlak opmerkt, moet onmiddellijk zijn manager verwittigen die ervoor verantwoordelijk is dat het gevaar wordt aangepakt. Ze moeten altijd veiligheidsuitrusting dragen, zoals een veiligheidshelm en volledige beschermende uitrusting. Dit is om hun veiligheid te garanderen en schade bij ongevallen te minimaliseren.

On-site ongevallen: Vallen van een hoge plaats

Valpartijen komen vaak voor en kunnen zeer gevaarlijk zijn. Dit komt doordat er op zulke grote hoogten zoveel wordt gebouwd. Bouwers vallen om vele redenen van steigers en de meest voorkomende is een gebrek aan vangrails. Vangrails zijn rails die voorkomen dat mensen vallen of geraakt worden. Vangrails moeten worden geplaatst waar dit het meest nodig is. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de steigers goed zijn gebouwd. Werknemers moeten worden voorzien van de juiste valbeveiliging, zoals harnassen en touwgrijpers. Dit zal voor hen als extra veiligheidsuitrusting dienen.

On-site ongevallen: elektrocuties

Elk jaar worden honderden bouwvakkers geëlektrocuteerd en daarom mag elektrische veiligheid niet lichtvaardig worden opgevat. Contact met blootliggende draden en elektrisch geladen metalen voorwerpen zijn de belangrijkste oorzaken van overlijden en letsel. Sommige werknemers weten niet hoe ze met hoogspanningsleidingen moeten omgaan, wat kan leiden tot elektrocutie en andere ongelukken. Daarom is het belangrijk om een ​​gecertificeerde elektricien de elektrische veiligheid te laten inspecteren. Ze zullen ook nuttig zijn bij het opleiden van werknemers over elektrische veiligheid. Zorg ervoor dat je regelmatig een routine-inspectie uitvoert van elektrische bedrading en alles wat met elektriciteit te maken heeft om elektrocutie te voorkomen.

 

byTom